Productie Matching ISW – Hogeschool Utrecht

Wanneer je aankomend schooljaar één van de opleidingen aan het Instituut voor Social Work in Utrecht gaat studeren krijg je de kans om een extra ‘matchingsdag’ te volgen. Tijdens deze dag krijgen aspirant-studenten de kans workshops te volgen en met docenten in gesprek te gaan over de inhoud van de opleiding. Het betreft hier een initiatief voor honderden aspirant-studenten voor de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Culturele en Maatschappelijke Vorming.

Meike Lockhorst en Silke Nijkrake dragen zorg voor de productionele en logistieke ondersteuning van dit project.